ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

กฤษณะ อักษรนิตย์  หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  แผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กมล โฆษิตรังสิกุล, เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์ พบ.,วว.อายุรศาสตร์โรคไต    กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

วงศกร บุญกาญจน์ พบ.,วว. อายุรศาสตร์โรคไต   กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อุไรวรรณ พานทอง พย.ม.    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 
 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล