ด้านมะเร็ง

กิ่งเกศ อักษรวงศ์ ท.บ.,ว.ท.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ตะวัน ชัยภูวนารถ พบ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

สมพร สหจารุพัฒน์ , วรรณี ศักดิ์เกิด, วนิดา นรสิงห์, วิมลมาส เชาวลิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ภญ.กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต   กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล