ข่าวบริจาคล่าสุด

พญ. จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินสนับสนุนในโครงการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จากตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนยากไร้ และทางโรงพยาบาลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (15 สิงหาคม 2566)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล