กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและโครงร่างเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ 7

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล