โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ สโมสรไลออนศรีนค บริจาคเงินเข้ากองทุนมะเร็งในเด็ก ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 50,000 บาท และผู้บริจาคสมทบ จำนวน 21,000 บาท รวมจำนวนเงิน 71,000 บาท โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ (14-9-66)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล