วันที่ 8 กย.66 กลุ่มงาน IC รพ.มหาราชนครศรีฯ ได้จัดประชุมวิชาการ "มหาราชร่วมใจ ป้องกันภัยเงียบจากการติดเชื้อดื้อยา" โดย พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จาก รพสต. เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราช เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล