ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด Toshiba รุ่น INFX-๘๐๐๐V S/N G๕C๑๕X๒๐๑๐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล