จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

ขอประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถยื่นวิจารณ์ร่างเอกสารได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075340250 ต่อ 3601  หรือติดต่อที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในวันเเละเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล