ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน (Volume and Pressure Control Ventilators) ยี่ห้อ GE รุ่น Carescape R860 หมายเลขเครื่อง CBRW01990, CBRW02160, CBRW02175 และ CBRW๐๑๔๐๕ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเอกา่รแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล