ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (แก๊สทางการแพทย์) ออกซิเจนเหลว จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล