ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT ๘๗๐ DR รวมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ GE จำนวน 1 เครื่อง 

ตามเอกสารแนบ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล