ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง Clinac iX
S/N H29-6467 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล