ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม ยี่ห้อ Philips Healthcare รุ่น BV Pulsera หมายเลขเครื่อง 01 JOFY623/3438 จำนวน 1 งาน

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล