ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการ ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (x-ray) - MRI

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล