โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ วัสดุทางการแพทย์ แผ่นสื่อนำกระแสไฟฟ้าไหลกลับชนิดใช้งานซ้ำได้ ซึ่งใช้งานได้ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ (Magasoft Universal Set) จำนวน 1 ชิ้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล