ประกาศ แก้ไขรายละเอียดจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศ แก้ไขรายละเอียดจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอแก้ไขรายละเอียดตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานทำความสะอาดอาคารสถานที่)

รายละเอียด...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล