โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวน กลุ่มเสี่ยงสูง อายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย ๔๐ กิโลกรัม ฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

รายละเอียด

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล