แนวทางและขั้นตอนในการทำโครงการวิจัยมนุษย์

        1. วิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

        2. ขั้นตอนการรับรอง

        3. ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยที่สำนักงาน

        4. การกำกับหลังได้รับให้เก็บข้อมูล EC

        5. การฝ่าฝืน EC

        6. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

        7. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

        8. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน

        9. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

              แบบฟอร์มดาวน์โหลดที่นี่! 

        10. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2564

        10. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2565

        11. แจ้งการชำระเงินการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564

        11. แจ้งการชำระเงินการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2565

        12. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

 

        ตารางประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2565

        โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

 

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ย้ายมาอยู่ตึก อาคาร 114 เตียง (พรส.เก่า) ชั้น 3

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล