กลุ่มงานรังสีวิทยา

  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรของกลุ่มงาน
  การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
  ผลงาน/นวัตกรรม
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอกซเรย์
  รางวัลความภาคภูมิใจของกลุ่มงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ผลงาน/นวัตกรรม
 

  เมนูหน่วยงาน :ผลงาน/นวัตกรรม

รายละเอียด :
   อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพเอกซเรย์หัวเข่าท่ายืน (knee standing)
   การประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดจับคาสเซทเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่านั่งในผู้ป่วยรถนั่งและรถนอน
   การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยถ่ายสำหรับถ่ายเอกซเรย์ผู้ป่วยบาดเจ็บที่แขนและขา
   อุปกรณ์ป้องกันฟิล์มโดนแสงของห้องมืด
Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.12.23