กลุ่มงานรังสีวิทยา

  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรของกลุ่มงาน
  การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
  ผลงาน/นวัตกรรม
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอกซเรย์
  รางวัลความภาคภูมิใจของกลุ่มงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
 

  เมนูหน่วยงาน :การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา

รายละเอียด :

กลุ่มงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการด้านรังสีวิทยาสาขารังสีวินิจฉัย  ดังนี้

         1.  ให้บริการเอกซเรย์ธรรมดาในทุกส่วนของร่างกาย

         2.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยใช้สารทึบรังสีและ Fluoroscopy

         3.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

         4.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์นม (Mammogram)

         5.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง ( Ultrasound ) 

กลุ่มงานรังสีวิทยา  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ไม่เปิดบริการสาขา    ต่อไปนี้  

         1.  สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  [ Nuclear  Medicine ]

         2.  สาขารังสีรักษา  [ Radiotherapy ]

         3.  การตรวจวินิจฉัยโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI  [  Magnetic  Resonance  Imaging ]

หมายเหตุ 

                    เนื่องจากมีข้อจำกัด  คือ  ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ,  รังสีรักษาและ MRI

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.12.23