กลุ่มงานรังสีวิทยา

  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  บุคลากรของกลุ่มงาน
  การบริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
  ผลงาน/นวัตกรรม
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอกซเรย์
  รางวัลความภาคภูมิใจของกลุ่มงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

  เมนูหน่วยงาน :วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รายละเอียด :

 วิสัยทัศน์กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลมหาราช  นครศรีธรรมราช

        “  กลุ่มงานรังสีวิทยา  ให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน

             ผู้รับบริการ  ทุกระดับประทับใจ วินิจฉัยถูกต้อง  ”

พันธกิจของกลุ่มงานรังสีวิทยา

      เรามีพันธกิจที่จะให้บริการด้านรังสีวิทยา  ด้วยวิธีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว      ผู้รับบริการประทับใจ  วินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ  รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรมของบุคลากรด้านสาธารณสุขตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ.

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.12.23