ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ หอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก (อาคารใต้ตึกทันตกรรม) เป็นอาคารอุบัต...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ หอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก (อาคารใต้ตึกทันตกรรม) เป็นอาคารอุบัต...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 298 เตียง...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ร่างประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างทางเดิมเชื่อมระหว่างอาคาร 298 เตียง...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันศุกร์ 25 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Factor VIII conc 250 iu จำนวน 120 vial...วันพฤหัสบดี 24 พ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 84 รายการ...วันอังคาร 22 พ.ค. 2561

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน6รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันอังคาร 22 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ...วันอังคาร 22 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน...วันจันทร์ 21 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Sodium valproate SR tab 500 mg จำนวน 1,300 x 30 tab...วันพฤหัสบดี 17 พ.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองชนิดผ้าห่ม จำนวน ๑ เครื่่อง ...วันศุกร์ 11 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์อาคารหอผู้ป่วยอายุรกรรม จำนวน 1 งาน...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 9 พ.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th