ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ...วันศุกร์ 7 ธ.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบ ...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...วันอังคาร 4 ธ.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 2 รายการ...วันจันทร์ 3 ธ.ค. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...วันศุกร์ 30 พ.ย. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันศุกร์ 30 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง...วันพุธ 28 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...วันพุธ 28 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์หลอดเลือด Toshiba รุ่น infx-๘...วันอังคาร 27 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ รายการ...วันศุกร์ 23 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง เครื่อ...วันศุกร์ 23 พ.ย. 2561

 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 78 รายการ...วันพุธ 21 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน2,600test...วันอังคาร 20 พ.ย. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th