ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตา...วันพฤหัสบดี 18 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพา...วันอังคาร 16 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ Ram Server จำนวน ๕๖ แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันอังคาร 16 ต.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันศุกร์ 12 ต.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Sign ...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital Sign Simulat...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้น...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,7...วันพฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้ส...วันอังคาร 9 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารา...วันอังคาร 9 ต.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาพักศพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันอังคาร 9 ต.ค. 2561

 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาพักศพ จำนวน 1 งาน...วันอังคาร 9 ต.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง ...วันอังคาร 9 ต.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th