ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2560...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการลงในร้อยเอ็ดเวชสาร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. พบกับการเสวนาเหลียวหลัง แลหน้า จากวังเจ้าฟ้า สู่...โรงพยาบาลมหา...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

 รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตค.60...วันพุธ 15 พ.ย. 2560

 เชิญประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต...วันจันทร์ 13 พ.ย. 2560

 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 5...วันจันทร์ 6 พ.ย. 2560

 กรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560...วันพฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560

 ม.สวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล"...วันพุธ 1 พ.ย. 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th