ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉ.2 ปีงบประมาณ 2561...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วทม.สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและรายงานการประชุม...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิก...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561

 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิคหมอครอบครัว จัดอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

 สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร และใช้สถานที่จัดอบรม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th