ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 แพทยสภา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก ปีที่ 3"...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 สำนักสิริพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

 การให้กู้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคคลภาครัฐ)...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สมาคมการแพทย์ลีเคชั่นไทย จัดอบรมเรื่อง ลีเคชั่นบำบัด...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th