ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสาตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561...วันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2561

 หลักสูตรค่อยอ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ม.ขอนแก่น...วันพุธ 25 ก.ค. 2561

 หลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก...วันพุธ 25 ก.ค. 2561

 มสธ.รับสมัครนักศึกษา...วันอังคาร 17 ก.ค. 2561

 เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...วันอังคาร 17 ก.ค. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561...วันเสาร์ 14 ก.ค. 2561

 ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ...วันศุกร์ 29 มิ.ย. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam inj จำนวน 12,000 vial...วันจันทร์ 25 มิ.ย. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...วันศุกร์ 15 มิ.ย. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน"วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"ปีที่4ฉบับที่2...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th