ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 31มีนาคม 2560...วันพุธ 3 พ.ค. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันพุธ 3 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานมหกรรมวิชาการ คุณภาพ ปี 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช...วันจันทร์ 24 เม.ย. 2560

 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560...วันศุกร์ 7 เม.ย. 2560

 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช...วันพฤหัสบดี 2 มี.ค. 2560

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

 ขอเชิญร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ...วันพฤหัสบดี 2 ก.พ. 2560

 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย/คุณภาพ/นวัตกรรม/รายงานผู้ป่วย ร่วมตีพิมพ์ในมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร...วันจันทร์ 23 ม.ค. 2560

 เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ...วันจันทร์ 26 ธ.ค. 2559

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์...วันศุกร์ 16 ธ.ค. 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ จำนวน 1 เครื่อง...วันอังคาร 22 พ.ย. 2559

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560...วันจันทร์ 7 พ.ย. 2559

 เบาหวาน..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม ...วันพุธ 2 พ.ย. 2559

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม...วันพุธ 2 พ.ย. 2559

 รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2560...วันพฤหัสบดี 22 ก.ย. 2559


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th