ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันอังคาร 15 ส.ค. 2560

 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560" (National Innovation Awards )...วันอังคาร 25 ก.ค. 2560

 โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560 ม.เกษตรศาสตร์ (รายละเอียดขอได้ที่ พรส.)...วันพฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560

 รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 30 พฤษภาคม 2560...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 31 พฤษภาคม 2560...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันพฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560

 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2560...วันพุธ 5 ก.ค. 2560

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2017...วันศุกร์ 16 มิ.ย. 2560

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม...วันศุกร์ 16 มิ.ย. 2560

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2560และรายละเอียดตามแนบ...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์การเเพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ...วันพุธ 17 พ.ค. 2560

 สูติ – นรีเวช ทันสมัย มิติใหม่ เพื่อชาวนคร ...วันพุธ 17 พ.ค. 2560

 รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2560...วันพุธ 3 พ.ค. 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th