ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...วันศุกร์ 15 มิ.ย. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ใน"วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"ปีที่4ฉบับที่2...วันอังคาร 15 พ.ค. 2561

 การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

 ขอเชิญร่วมสัมนา TRIS Academy Forum: Growth Hacking in the Age of Distuption...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

 ขอเชิญเข้าอบรมการพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน...วันจันทร์ 7 พ.ค. 2561

 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2561...วันอังคาร 1 พ.ค. 2561

 ม.สวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำผลงานเชิงวอเคราะห์และสังเคราะห์"...วันอังคาร 1 พ.ค. 2561

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร วทม.สาขาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์...วันศุกร์ 27 เม.ย. 2561

 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561...วันพุธ 11 เม.ย. 2561

 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 28 มี.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th