ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561...วันพฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561

 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

 การให้กู้ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคคลภาครัฐ)...วันจันทร์ 12 ก.พ. 2561

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สมาคมการแพทย์ลีเคชั่นไทย จัดอบรมเรื่อง ลีเคชั่นบำบัด...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญร่วมโครงการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉ.2 ปีงบประมาณ 2561...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วทม.สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและรายงานการประชุม...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิก...วันอังคาร 6 ก.พ. 2561

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์...วันอังคาร 23 ม.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th