ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561...วันพุธ 11 เม.ย. 2561

 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...วันอังคาร 3 เม.ย. 2561

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

 ม.สวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"...วันพุธ 28 มี.ค. 2561

 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขข แจ้งเรียกเก็บเงินสงเเคราะห์ประจำเดือนและข่าวสารผ่านไลน์...วันจันทร์ 26 มี.ค. 2561

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...วันพฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันจันทร์ 12 มี.ค. 2561

 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 แพทยสภา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก ปีที่ 3"...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

 คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th