ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อโพธิ์ยายรถบพิตร ณ บริเวณศาลาหลวงพ่อโพธิ์ยายรถบพิตร

 วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19 น. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวง เทวดา เทพารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานหน้าพระโพธิ์ยายรถบพิตร

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดการตรวจเด็กโรคหัวใจ ตามโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจ นอกเวลาราชการ โดย ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และคณะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเด็ก กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการดำเนินโครงการนี้จะนำไปสู่การให้ชีวิตใหม่แก่เด็กโรคหัวใจที่รอรับการรักษา ด้วยการส่งต่อไปเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิฯ (9 สิงหาคม 2561)

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิสามัญประจำปี2561 มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมอายุกรรม ชั้น 1 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์กำลังพล ในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ไปให้กำลังใจและขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (7 สิงหาคม 2561)

 กิจกรรมหลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งานจิตอาสาก็มา นำทีมโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนพ.เอกชัย ศิริพานิช โดยช่วยกันทำความสะอาดลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร บริเวณรอบๆ วิหาร เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรัก และช่วยกันรักษาสาธารณะสถาน ทำนุบำรุงสาธารณะประโยชน์ ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับบุตรหลาน และผู้พบเห็น วันที่ 5 สิงหาคม 2561

 วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับมอบเงินบริจาคจาก นางทศพร ประเสริฐ และครอบครัวกล้าสุคนธ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลขอบุญกุศลจากกุศลกรรมแห่งการบริจาคในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญทุกประการเทอญ 6 สค.61

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช บุตรหลาน และประชาชนผู้สนใจในสุขภาพ เริ่มกันด้วยกิจกรรมดีๆ วันรักษ์สุขภาพ "รักแม่ พาแม่วิ่ง" รวมพลออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ ถนนพุทธภูมิ

 บ่ายวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พญ.ดลพร เขียวบรรจง, พญ.อนัญญา ชุติมารัต และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมทีมภาคีเครือข่ายร่วมทีม รับ-ส่งผู้ป่วย Case ICU สู่บ้านเพื่อดูแลแบบ Palliative Care & Continuing Care โดย แพทย์ และทีมสหวิชาชีพได้ให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีดูแลให้กับครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีและถูกต้องเหมาะสม ณ บ้านบางระกำ อ.ปากพนัง

 วันนี้ นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคร่วมทำบุญในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยทันตแพทย์หญิงกมลทิพย์ อินทวิเชัยร เป็นตัวแทนจาก นายชัยสงวน - นางนพรัตน์ อินทวิเชียร ทางรพ. ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย 3สค.2561

 3 สค.2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนในการจัดซ์้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จาก หจก.อภิชัจจ์บริการ จำนวนเงิน 10,000 บาท ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 นพ.วันไชย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 เมื่อวันท่ี่ 26 กค.61 ที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการประกวดเรื่องเล่าจากงานบันดาลใจ ซึ่งศูนย์คุณภาพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและมีเล่าเรื่องทางการแพทย์ที่เป็นรูปธรรมนำสู่การพัฒนาคุณภาพ (26 กค.61)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th