ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหนังสือพระบรมราชชนก ให้กับแม่คลอดใหม่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 หอผุ้ป่วยกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับผู้ป่วยเด็กที่มาพักรักษาตัว

 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสังสรรค์ "ครอบครัวมหาราช" เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

 "กีฬาสุขสันต์วันครอบครัวมหาราช" ประจำปี 2551 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร และพบปะสังสรรค์เชื่อมสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและครอบครัว

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งท่าลาด

 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551

 หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ภาวะฉุกเฉินร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24 พย.-4 ธค.2551

 ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 ณ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 การประชุมวิชาการประจำปี 2551 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "ก้าวท้นโลก (โรค) ภัยในเด็ก" ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551

 การอบรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเครือข่าย วิทยากรโดย พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2551

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐานการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

 รายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แนะนำการเย็บเต้านมเทียมใส่ในเสื้อชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีฯ

 ฯพณฯพลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 คลินิกเบาหวาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการตรวจดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในเครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น.


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th