ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กิจกรรมวันรักษ์สุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 30 สิงหาคม 2552

 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ใส่ใจสายใยสัมพันธ์ แม่ ~ ลูกมุมสร้างสุข หย่อนใจ วิถีไทย ไท

 งานแพทย์แผนไทย ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมสร้างสายสัมพันธ์และสายใยรักอันแสนอบอุ่นจากลูกสู่คุณแม่

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิด “ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช” (Call Center) โทร.075340295 /075340296 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัด และระดับเขต

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (ตอนที่๑)

 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดการผ่าตัดทางกล้อง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี

 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์วิสาขบูชา 2552 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบรรยายธรรม และเสาวนาธรรมให้กับผู้สนใจ สนองความต้องการด้านจิตใจในการปฏิบัติธรรมทางศาสนา

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้กับผู้ป่วยและญาติ เพื่อสร้างความหวังและกำลังใจ ช่วยให้จิตใจสงบ และสร้างสิริมงคล

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับญาติ และผู้สนใจ เป็นการผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกังวล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

 ประมวลภาพวันสงกรานต์ "กุมารฯ 51"

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา วิชาการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การจัดสมดุลกระดูกสันหลังด้วยพลังบำบัด ดำเนินการสัมมนาโดย นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

 โครงการมอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องผู้พิการ โดยมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่ ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมมหกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 20 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สัปดาห์มิตรภาพบำบัด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน รับสมัครผู้ป่วยและญาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกัน ในโครงการจิตอาสา


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th