ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เตรียมความพร้อม โครงการหมอชวนวิ่ง ที่จะวิ่งผ่านจังหวัดนครศรีฯ ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 โดยมี - นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน - นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมและระดมพลเครือข่ายสาธารณสุข - พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม - พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความปลอดภัย - นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ จัดหน่วยระบบบริการปฐมพยาบาล จัดนักวิ่งเส้นทางอำเภอเมืองนครศรีฯ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมด้วย นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

 เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ และร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย เป็นการอุทิศอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.เป็นตัวแทนรับมอบ และร่วมอนุโมทนาบุญ และขอส่งผลบุญครั้งนี้ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยเทอญ

 วันท่ี่ 16 ตุลาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานณ โรงพยาบาลเกาะสมุย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 วันที่ 13 ตค.61เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง และรพ.มหาราชนครศรีฯ นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วย

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช (14 ตุลาคม 2561)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

 นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

 ผู้บริหารและจนท. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีกับ นพ. คำรพ เดชรัตนวิไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย (8 ตุลาคม 2561)

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม THAI Colostomy Bags จาก ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน ในโครงการ THAI Colostomy Bags ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คนไทย” และให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยในเรื่องการดูแลทวารเทียม และการใช้ชุดอุปกรณ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง(5ตค.61)

 คณะทีมฟุตบอล VIP นครศรีธรรรมราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริจาคที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย จำนวน 22 ชุด โดยนายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล เป็นตัวแทนรับมอบ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง(6ตค.61)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ (1 ตุลาคม 2561)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณสวนสุขภาพ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ we are MOPH รับนโยบายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (28 กันยายน 2561)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่กรรมการบริหาร รพ.เกษียณอายุราชการ (26 กย.61)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th