ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการตรวจติดตามเฉพาะเรื่อง จากที่ปรึกษา สรพ.

 นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันทำบุญครบรอบ 57 ปี

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญครบรอบปีที่ 57 วันที่ 24 มิถุนายน 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดสัปดาห์รณรงค์หน้ากากอนามัย และสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี ให้กับผู้รับบริการ ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏบัติการ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทักษะและสามารถเป็นแกนนำในการช่วยฟื้นคีนชีพแก่บุคลากรในหน่วยงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุน

 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพังงา

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Accreditation Survey) 28-29 มกราคม 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Accreditation Survey) 28-29 มกราคม 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Accreditation Survey) 28-29 มกราคม 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประมวลภาพกีฬาครอบครัวมหาราชสุขสันต์ ๒๕๕๓

 บรรยากาศกีฬาสุขสันต์วันครอบครัว (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ รพ.มหาราช)

 ภาพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดทำโครงการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ และฝึกพูดในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ วันที่ 20-22 ตุลาคม 2552 นัดผ่าตัดจำนวน 12 ราย และฝึกพูดจำนวน 42 ราย


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th