ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๓ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 19-20 ตุลาคม 2554 ณโรงแรมทวินโลตัส

 นพ.กมล พฤกษ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเ

 นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท จากมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

 นายแพทย์ ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ ผอ.กองออกกำลังกายตรวจเยี่ยมรพ.สต.บ้านไม้แดงเมื่อ 22 กย.54 เนื่องในโอกาสที่รพ.สต.บ้านไม้แดงและรพ.มหาราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงฯ ปี54

 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พบปะให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากร และเยี่ยมผู้ป่วยที่รับบริการ เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงระบบบริการลดความแออัดของโรงพยาบาลฯ

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตภาคใต้ตอนบน

 มูลนิธิสิริวัฒนภักดีมอบเครื่องมือผ่าตัดสมอง และนำทีมแพทย์ผ่าตัดสัญจร ผู้ป่วยระบบประสาทสมอง ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 การประชุมจัดทำแผนประจำปี 2555 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 4-6 สิงหาคม2554 (ต่อ1)

 การประชุมจัดทำแผนประจำปี 2555 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 4-6 สิงหาคม2554 (ต่อ)

 การประชุมจัดทำแผนประจำปี 2555 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 4-6 สิงหาคม2554

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าชาว KM" โดยบุคคลต้นแบบ

 นพ.กมล พฤกษ์วิวัฒน์ เป็นประธานเปิดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ณ อาคารราชนครินทร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 58 ปีของโรงพยาบาล

 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระโพธิ์ยายรด เนื่องในวันทำบุญครบรอบ 58 ปีของโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการลำเลียงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินภาคใต้ ณ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี (ชุดที่ 2)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th