ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 สีสันการประกวดชุดแฟนซีลดโลกร้อน ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2553 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 มหกรรมคุณภาพประจำปี 2553 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช "คุณภาพที่ยั่งยืนส่งผลคืนสู่ชุมชน"

 ประมวลภาพโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชนวันที่ 2-5 ธันวาคม 2553โดยร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และรพสต.บ้านปากพูน

 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 ณ สนามหน้าเมืองนครศรี

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งท่า ลาด

 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดให้มีการตรวจยืนยันการคัดกรองโรคหัวใจเด็ก "ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจเด็กให้แก่พยาบาล และจพง.สาธารณสุขทั่วประเทศ

 นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้โอวาทนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข 2554

 พิธีเปิดวอลเลย์ชายหาด

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับการตรวจติดตามเฉพาะเรื่อง จากที่ปรึกษา สรพ.

 นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันทำบุญครบรอบ 57 ปี

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญครบรอบปีที่ 57 วันที่ 24 มิถุนายน 2553

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดสัปดาห์รณรงค์หน้ากากอนามัย และสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี ให้กับผู้รับบริการ ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏบัติการ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูความรู้ ทักษะและสามารถเป็นแกนนำในการช่วยฟื้นคีนชีพแก่บุคลากรในหน่วยงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุน

 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพังงา

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th