ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้สุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ คลินิก COPD ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.00 น.

 การอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมกับ รพ.พระมงกุฏเกล้าครั้งที่ 4

 นายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นทีมคณะกรรมการออกประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2554

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายรพ.มหาราชนครศรีฯ ปี 2554

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ ร่วมกิจกรรมมหกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ จ.นครศรีฯ ปี 2554

 ร่วมเรียนรู้ เรื่อง อาหาร...การกิน กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับฝ่ายโภชนาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาหาร แก่ผู้ป่วยและญาติ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มุมเรียนรู้แผนกผู้ป่วยนอก

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ( Good Morning Exercise ) บริเวณตึกผู้ป่วยนอก

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%

 นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 และคณะ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปี 2555 จ.นครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุมวลชน(ต่อ)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุมวลชน

 สัปดาห์วิชาการ 2555 โดยสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (10 กุมภาพันธ์ 2555)

 สัปดาห์วิชาการ 2555 โดยสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (9 กุมภาพันธ์ 2555)

 สัปดาห์วิชาการ 2555 โดยสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (8 กุมภาพันธ์ 2555)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th