ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเวชกรรมสังคม สสอ.เมืองนครศรีฯ ออกประเมินมาตรฐาน รพสต. และมาตรฐานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีฯ 23 แห่ง ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2555 - 3 ตุลาคม 2555

 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒สิงหาคม ๒๕๕๕

  นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 59 ปีของโรงพยาบาล

 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ นำเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระโพธิ์ยายรด เนื่องในวันทำบุญครบรอบ 59 ปีของโรงพยาบาล

 นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2555 จ.นครศรีธรรมราช

 นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 และคณะ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2555 จ.นครศรีธรรมราช

 พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล ออกเยี่ยมประเมินมาตรฐาน รพสต. และมาตรฐานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีฯ ปี 2554

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ต่อ)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียแบบองค์รวม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียแบบองค์รวม จังหวัดนครศรีธรรมราช" วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระ

 นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตามนโยบายอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย

 กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับเวชกรรมสังคม สสอ.เมืองนครศรีฯ ออกประเมินมาตรฐาน รพสต. และมาตรฐานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีฯ ปี 2554

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายฮีโมฟีเลีย (Hemophilia Camp) วันที่ 19-20 พย. 2554 ณ อลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทำกิจกรรมวันเบาหวานโลกปี 2554 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครศรีฯ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th