ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "หมอชวนวิ่ง" และนายแพทย์จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ ร่วมรับมอบคฑาจากนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

 บ่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับมอบคฑาจากทีมวิ่งเขตชะเมา ในโครงการ "หมอชวนวิ่ง" บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผ่านวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เข้าสู่สนามหน้าเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช

 โครงการหมอชวนวิ่ง จากทีมผู้บริหารจังหวัดสงขลา ได้วิ่งเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมทีมผู้บริหารและนักวิ่งจาก รพ. รับมอบคฑาต่อ ณ บริเวณปั๊ม ปตท. สนองผล ชะเมา เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (12 พย.61)

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ แผนกซักฟอก,โรงพักขยะ,บำบัดน้ำเสีย,ER,โรงไฟฟ้า และประปา ในกิจกรรม Quality round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล (7-8 พฤศจิกายน 2561)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งวันมหิดล ครั้งที่2 จาก นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (8 พย.61)

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจุฬาลักษณ์ วศิทธภาภัทร ร้านกาแฟ khonnect สาขา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ (6 พย.61)

 ขอขอบพระคุณ คุณอุ่นจิต เจริญโต และ คุณธนวัฒน์ ลีละพันธุ ที่มอบเครื่องปรับอากาศ ให้กับห้องตรวจโรคหัวใจและโรคไต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ( 2 พย.61 )

 วันที่ 31ตค.61-1พย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดย พญ.สุภิยา โออุไร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

 บรรยากาศหลังเลิกงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กับการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ นำทีมโดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่น ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด ที่ได้นำเงินจากการบริการอาหารเจของทางโรงแรมทวินโลตัส จำนวน 42,701 บาท บริจาคกับให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( 1 พฤศจิกายน 2561 )

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาค 300,000 บาทและเครื่องมือแพทย์ จากคุณพจมาน บัณฑิตมหากุล และครอบครัว บริษัทเทพนครการแว่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 ตุลาคม 2561)

 ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดงานนิทรรศการ "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561" โดย น.พ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา (29 ตุลาคม 2561)

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 หลังจากการออกกำลังเพื่อสุขภาพแล้ว นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กวาด ตกแต่งต้นไม้บริเวณลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

 เช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนัดรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10 โดยมี นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้สนใจในการออกกำลังกาย เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการเดิน วิ่ง ปั่น และรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ลดตีบ แตก ตัน ณ ถนนพุทธภูมิ

 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง"เนื่องในโอกาส 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่ง ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th