ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ทีมนักปั่นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ และคณะเจ้าหน้าที่่แจกน้ำดื่มแก่นักปั่น บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

 วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร และคณะทีมนำ เยี่ยมสำรวจหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหน่วยงานผู้ป่วยนอก

 ยินดีต้อนรับ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล

 นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมจุดเทียน ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

 นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ และคณะ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

 2 ธันวาคม 2558 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผู้อำนวยการและคณะทีมนำ เยี่ยมสำรวจหน่วยไตเทียม และ PCT อายุรกรรม

 28 พฤศจิกายน 2558 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี "ภูผาเกมส์" นำโดยนพ.อภิชาต วชิรพันธ์ (ต่อ 3)

 28 พฤศจิกายน 2558 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี "ภูผาเกมส์" นำโดยนพ.อภิชาต วชิรพันธ์ (ต่อ 2)

 28 พฤศจิกายน 2558 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี "ภูผาเกมส์" นำโดยนพ.อภิชาต วชิรพันธ์ (ต่อ1)

 28 พฤศจิกายน 2558 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี "ภูผาเกมส์" นำโดยนพ.อภิชาต วชิรพันธ์

 24-25 พฤศจิกายน 2558 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผู้อำนวยการและคณะทีมนำการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ลงเยี่ยมPCT สูติกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม และ ศัลยกรรมกระดูก

 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 ขอขอบคุณ สโมสรไลออนเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช มอบไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 80อัน โดยมีนพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th