ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ในวันมาฆบูชา (ต่อ)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ในวันมาฆบูชา

 ขอขอบคุณ คุณลูกอิน หุตางกูร ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซี้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทรถเข็นเปลนอนคนไข้ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 82,500 บาท ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติในหอผู้ป่วยต่างๆ สักการะเป็นสิริมงคล และเป็นตัวแทนนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชต่อไป

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัวต่อนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ยินดีต้อนรับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 8 กพ.2559

 ยินดีต้อนรับ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 "กราภูงาเกมส์" การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ณ จังหวัดพังงา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ส่งนักกีฬา และทีมกองเชียร์เข้าร่วมประกวด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร และคณะทีมนำ เยี่ยมสำรวจ ซักฟอก โภชนาการ ไฟฟ้า ประปา ศาลาพัก บำบัดน้ำเสีย และโรงขยะ (5 มค.59)

 นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ และทีมสหวิชาขีพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ต.นาวง อ.เมือง นครศรีธรรมราช

 นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุมวลชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บ หาก

 นพ.สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมสหวิชาขีพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลท่าเรือ อ.เมือง นครศรีธรรมราช

 วันครอบครัวมหาราช สุขสันต์วันปีใหม่ 2559

 ขอขอบคุณมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 656,500 บาท เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วย โดยมี พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล เป็นตัวแทนรับมอบ

 25 ธันวาคม 2558 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร และคณะเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมลคงต้อนรับปีใหม่ 2559


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th