ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 โครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560" วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมี ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิิเด็กโรคหัวใจ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีฯ กล่าวต้อนรับ

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น วันที่18-19 สค. 2559

 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช

 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเสริมสร้างสุขภาพและคุุณค่าชีวิตเมื่อวัยเกษียณ ณ รร.มุกดารา บีช เขาหลัก จังหวัดพังงา

 เช้าวันที่ี 8 สิงหาคม 2559 เปิดปฐมฤกษ์ตึก Semi ICU ศัลยกรรม (ศัลยกรรม 3) โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่

 ภาพบรรยายการงานประชุมวิชาการ/คุณภาพประจำปี 2559 "The Force Awakens in Critical Care" FACE วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการ/คุณภาพประจำปี 2559 "The Force Awakens in Critical Care" FACE โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย กล่าวรายงาน วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ร่วมพิธี "คืนสู่เหย้า Way back into Love PI The South" เพื่อรำลึกอดีต และความเจริญเติบโต ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.สุกิจ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ คนปัจจุบันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศาลาประชาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ในพิธีไหว้ครู ยังจัดให้มีการมอบเสื้อกาวน์ การเจิมหนังสือเรียน และพิธีผูกข้อมือแสดงความรักและเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ ห

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "การลดดัชนีมวลกายใช่เรื่องยาก" โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายถูกวิธี กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ และมอบของที่ระลึกให้กับบุคคลต้นแบบที่สามารถลดน้ำหนักได้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมคัดกรองพัฒนาการเด็ก เยี่ยมชมเครือข่าย รพ.สต.หนองบัว และคลินิคสุขภาพเด็กดีรพ.มหาราชนครศรีฯ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พัฒนาการสมวัย เพื่อคนไทยในอนาคต" ขอเชิญชวนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรอง และรับคำปรึกษา วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th