ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมเดินออกกำลังกาย และทำบุญตักบาตร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. กล่าวรายงาน การเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรของรพ. เพื่อลดปัญหารอคอยและการเสียชีวิต มีการบริการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจในชุมชน ให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เปลี่ยนลิ้นหัวใจและปิดรูรั่วผนังหัวใจสำเร็จแล้ว 20 ราย ประกอบด้วยการทำท

 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง คนคุณภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลฯ มาเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน 29 วัน และขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการยิ่งๆ ขึ้นไป

 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประชุมทางไกล ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายเรื่องการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "สานสัมพันธ์น้องพี่ ณ ถิ่นนี้มหาราชฯ" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการ 11 ท่าน ลูกจ้างประจำ 18 ท่าน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ท่าน โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกในนามโรงพยาบาล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ทุกท่าน ได้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลฯ และประเทศชาติมาโ

 พญ.กฤตยา พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา รพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมสาธิตการช่วยชีวิตจัดกิจโครงการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อเทอดพระเกียรติ "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 24 กันยายน 2559) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ณ ลานหน้าห้องเอกซเรย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (23 กันยายน 2559)

 เช้าวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงาน "วันมหิดล" วันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 24 กันยายน 2559) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันมหิดลประจำปี 2559 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระคุณข

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, กลุ่มงานเภสัชกรรม,กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และคณะกรรมการลูกจ้างรพ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ทุ่งสง

 นพ.สุกิจ มหัธนันท์ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115ชม.)" ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 12 กันยายน 2559

 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค และคณะ ประชุมติดตามการวางท่อประปาของ กปภ.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ วันที่ 11 กันยายน 2559

 วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนายสุเมธ มณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวน เจ้าหน้าที่ ผูู้ป่วย และญาติ ร่วมทำกิจกรรม 5ส 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรคร้าย คือ ไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิการ์ ไข้ปวดข้อยุงลาย ทั้งในบริเวณรพ. และบริเวณบ้านพัก

 วันที่ 2 กันยายน 2559 สมาคมโลหิตวิทยา ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 12 โดยมีนพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคมโลหิตวิทยากล่าวเปิดงาน และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.กล่าวต้อนรับ

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “พยาบาล : พลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Nurses : A Force for Susstainable Development Goals) และมอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษษ 2558 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ในพิธีประกอบด้วย การถ่ายรูปหมู่ลานหน้าพระบรมรูปพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์ มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมอบรางวัลเรียนดี ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวแสดงความรู้สึก

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ เป็นประธานในการประชุม "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th