ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 "พระเทพวินยาภรณ์"รองเจ้าคณะภาค16-17-18(ธ)เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ "พระราชปริยัติเวที" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม ประกอบพิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธและเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยคุณประกอบ มานะจิตต์ ประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักผู้ป่วย298เตียง(อาคาร2) (30 พฤศจิกายน 2561)

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "โรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้รวดเร็ว ตั้งแต่ระดับชุมชน รพช.และรพศ. และทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยขยายหลอดเลือดหัวใจ บริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สามารถดูแลเครือข่ายแบบครบวงจรลดอัตราการส่งต่อ ลดการรอคอยและการเข้ารักษาซ้ำ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์พล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครุภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ จากตึกอายุกรรม ๖,๗ ไปยังตึก ๒๙๘/๒ ชั้น ๓,๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

 กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพ ของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (05.30น.) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น รักษ์สุขภาพ โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ ครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง และครั้งนี้ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และครอบครัว ณ ถนนพุทธภูมิ

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ พร้อมทีมสหวิชาชีพ และทีมเครือข่าย ออกเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงในภาวะอุทกภัย ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ

 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะทีมนำด้านคุณภาพ ตรวจติดตามการให้บริการหน้า การจ่ายยาซ้ำงานเภสัชกรรม งานบริการรังสีวิทยา งานวิสัญญีฯ ห้องผ่าตัด และงานอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ re-accreditation

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณและอนุโมนทนาบุญ กับ บุตรหลานคุณพ่อปรีชา- คุณแม่ประจวบ โกไศยกานนท์ บริจาค - Patient Monitor จำนวน 8 เครื่อง - Infusion Pump จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 1,404,000 บาท เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลฯ มีความซาบซึ้งยินดีในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ด้วยบุญกุศล คุณงามความดีนี้ ขอให้บรรดาผู้บริจาคทุกท่านมีความสุขความเจริญ เทอญฯ

 วันนี้ 15พย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาค จาก นางประยงค์ เรืองวัฒนกุล และนางศิริพร เรืองวัฒนกุล จำนวนเงินท่านละ 300,000 บ. เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท จากคุณพะเยาว์ พรมใจ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ (13 พย.61)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม รพ. และเตรียมแผนรองรับในด้านระบบไฟฟ้า น้ำประปา อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ การรับส่งต่อผู้ป่วย การดูแลประชาชนในพื้นที่ ขณะน้ำท่วมและหลังน้ำลด และลงตรวจสอบพื้นที่ของแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหน้ารพ.และบริเวณแก้มลิงในรพ. (13 พย.61)

 เช้าตรู่วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. นายแพทย์จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะนักวิ่ง ในโครงการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดนครศรีธรรมราช นำขบวนคฑาวิ่งจากสนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบคฑาให้กับอำเภอสิชล

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนที่จะพักคฑา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรอบเมือง ได้มีการนำออกกำลังกาย โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ และร่วมเดิน-วิ่ง จากสนามหน้าเมืองไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีฯ แล้ววกกลับมาสิ้นสุดที่สนามหน้าเมือง เป็นระยะทาง 5.4 กม. เพื่อเป็นการจุดประกายให้ประชาชน หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมจัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยการวัดค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน การลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ แนะนำอาหาร และแนะนำความรู้เรื่องการป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง สร้างบรรยากาศภายในงานโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ณ สนามหน้าเมือง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th