ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ 64 ปี ของโรงพยาบาล 24 มิถุนายน 2559

 การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์ และคณะ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 23 มีนาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ โครงการสถาบันฝึกอบรมร่วม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 "Emergency Medicine" 18 มีนาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในงานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการร่วมรณรงค์รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3เก็บ +5ส ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ

 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยใน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 11 และคณะ รับฟังบรรยายผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ในวันมาฆบูชา (ต่อ)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ในวันมาฆบูชา

 ขอขอบคุณ คุณลูกอิน หุตางกูร ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซี้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทรถเข็นเปลนอนคนไข้ จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 82,500 บาท ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยจัดขบวนแห่ผ้าพระบฏให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติในหอผู้ป่วยต่างๆ สักการะเป็นสิริมงคล และเป็นตัวแทนนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชต่อไป

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัวต่อนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ยินดีต้อนรับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 8 กพ.2559

 ยินดีต้อนรับ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th