ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.สต.พังไกร ,รพ.สต.มาบยอด มอบยาสามัญประจำบ้าน เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง วันที่ 9 ธันวาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมด้วยทีมหมอครอบครัวรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองบัว ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับผลประทบจากสภาวะน้ำท่วม ณ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

 ว่าที่ร้อยตรีฉลอง ทองแผ่ ที่ปรึกษาเลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เยี่ยมให้กำลังใจในภาวะน้ำท่วม ณ รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รายงานสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 5 ธันวาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2559

 "ทำดีเพื่อพ่อ" 5 ธันวาคม 2559 โดย บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท บริจาคข้าวสาร 5 ตัน ให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารักษาที่รพ. และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการรพ. โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2559

 เช้าวันนี้ (5 ธันวาคม 2559) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย ,พญ.ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม และทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ออกตรวจรักษาพระสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม ปี 59/60 ที่อาพาสจากฝนตกต่อเนื่อง ณ วัดโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ 4 ธันวาคม 2559

 รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดงาน 9 กิจกรรม 9 ความดีเพื่อพ่อ ในพิธีประกอบด้วย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ กล่าวนำปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ยืนถวายความอาลัย 89 วินาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ข้อของพระราชา ภาพพระกรณียกิจเสด็จรพ.นครศรีธรรมราช และกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ เขียนคำปฏิญาณการทำความดีเพื่อถวายความตั้งใจและความคิดที่จะกระทำความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2559

 เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2559) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยและญาติที่มาพักการรักษาในตึกผู้ป่วยในของรพ.ได้ร่วมกันตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมก้าวความดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานประกอบด้วย ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลูกต้นไม้ และร่วมกันทำ 5 ส.ในบริเวณรพ. ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ตรวจเยี่ยมทีม EMS แพทย์ภาคสนามเคลื่อนที่ของรพ . ที่มาปฏิบัติงานบริเวณท้องสนามหลวงพร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติงานช่วยกันดูแลประชาชนให้เต็มกำลัง

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท จากพระครูธรรมจิตตานุรักษ์(จ่วน บุญเนื่อง) วัดบางอุดม หมู่ที่๖ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะสกุลบุญเนื่อง

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณจักรพันธ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส ที่ได้นำเงินจากการบริการอาหารเจฟรี ของทางโรงแรมฯ จำนวน 31,261 บาท มาบริจาคให้กับทางรพ. เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ขาดแคลนค่าเดินทาง โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รับมอบ

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ นำคณะผู้บริหาร สำรวจเส้นทางระบายน้ำ ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ บริเวณแก้มลิงของโรงพยาบาล และประตูระบายน้ำรอบรพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนนี้


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th