ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมประชุมทางไกล เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 11 โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรุงชิง รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 7 มกราคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยช่วยกัน ขอขอบคุณทีมจิตอาสาช่วยปรุงอาหาร และบรรจุอาหารเพื่อให้บริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 6 มกราคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.ประชุมร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบนโยบายแก้ปัญหาอุทกภัย และมอบอาหาร จำนวน 1,100 กล่อง โดยมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 6 มกราคม 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และทีมผู้บริหารกำกับดูแลแนวกั้นน้ำบริเวณหน้ารพ. อย่างใกล้ชิด และยังพร้อมรับผู้ป่วยที่เดินทางรับบริการ รวมทั้งรพช. ที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ วันที่ 6 มกราคม 2560

 รพ.มหาราชนครศรีฯ ยังคงเปิดให้บริการแม้น้ำจะเอ่อรอบบริเวณรพ. นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งการจัดสรรบุคลากร , ยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการรับบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช้าวันที่ 6 มกราคม 2560

 "พี่ช่วยน้อง" นำโดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมอาหารแห้งและน้ำดื่ม เดินทางไปช่วยเหลือโรงพยาบาลพระพรหม แต่จากสภาวะน้ำไหลเชี่ยวกราก ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ วันที่ 5 มกราคม 2560

 ร่วมแรงแข็งขัน นำโดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ,นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับมือกับสภาพน้ำเอ่อล้นจากภาวะฝนที่ตกต่อเนื่อง วันที่ 5 มกราคม 2560

 ขอขอบคุณ คุณประสาน คุณสุรีย์ เอื้อวงศ์ประยูร ผู้บริหารบริษัท ลัคกี้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (1987) จำกัด และครอบครัว ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซ์ื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 600,000 บาท โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (29 ธันวาคม 2559)

 ขอขอบคุณ คุณสำราญ คุณจิรารัตน์ เหล่าไพบูลย์กุล และครอบครัว ได้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 600,000 บาท โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (29 ธันวาคม 2559)

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ

 เช้าวันนี้ (27ธันวาคม 2559) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ร่วมพิธิีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ลานชั้น G ตึก 298 รพ.มหาราชนครศรีฯ

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นำโดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผอก.ฝ่ายการแพทย์, นพ.เผด็จ เวศกิจกุล, พญ.อัจฉรี แก้วทอง ทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ ทีมแพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ รร.วัดบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

 ขอขอบคุณ หสบ.สินสอาด โดยคุณอุ่นจิตต์ เจริญโต และบุตรชายคุณอนุชิต เจริญโต บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ และคุณธารทิพย์ วิเศษธาร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล วันที่ 14 ธันวาคม 2559

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., นพ.สนทรรศ วัชนะประพันธ์, พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ และทีมสุขภาพตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทีมสุขภาพเครือข่ายรพ.มหาราชนครศรีฯ มีรพ.สต.ทุ่งแย้, รพ.สต.บ้านหนองบัว, รพ.สต.บ้านยวนแหล และรพ.สต.บ้านทุ่งโหนด บ่ายวันนี้ (13 ธันวาคม 2559)


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th