ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ทีม Home Health Care และทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ นำทีมโดย นพ.สุกิจ มหัธนันท์, พญ.อัมพร สูงสว่าง และพญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทภกัย ต.ท่าซัก วันที่ 11 มกราคม 2560

 รพ.มหาราชนครศรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประอุทกภัยจังนครศรีธรรมราช ทีมที่ 2 ตามขบวนหน่วยผู้แทนพระองค์ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) นำทีมโดย นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ให้บริการตรวจรักษา ณ ภูเขายอดน้ำ บ้านห้วยแก้ว ตฺเขาน้อย อ.สิชล วันที่ 11 มกราคม 2560

 รพ.มหาราชนครศรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประอุทกภัยจังนครศรีธรรมราช ทีมที่ 1 นำทีมโดยแพทย์หญิงปองกมล ทองผ่อง ออกให้บริการตรวจรักษา ณ หมู่ที่ 11 ต.ท่าเรือ วันที่ 11 มกราคม 2560

 ทีมแพทย์ออกหน่วยผู้ประสบภัยตามผู้แทนพระองค์ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ตรวจรักษาประชาชน ต.เขาโร อ.ทุ่งสง นำทีมโดย นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์

 ทีมแพทย์ออกหน่วยผู้ประสบภัยตามผู้แทนพระองค์ มูลนิธิเพื่อนพุึ่ง(ภา) ตรวจรักษาประชาชน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดจำปาวนาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง นำทีมโดย นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์

 ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นำทีมโดย นพ.อรรถกร วุฒิมานพ เพื่อให้บริการประชาชน โรงเรียนวัดท่าม่วง ต.ปากพูน ให้การรักษาพยาบาล พร้อมยาเวชภัณฑ์ อาหารและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด วันที่ 10 มกราคม 2560

 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีฯ และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ประชุมทางไกล รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตภาคใต้ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน วันที่ 10 มกราคม 2560

 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ปล่อยขบวนคาราวานอาหารสดเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยชาวนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ร่วมขบวน วันที่ 10 มกราคม 2560

 ทีมสหวิชาชีพรพ.มหาราชนครศรีฯ ลงพื้นที่ ต.ปากนคร เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ราย วันที่ 9 มกราคม 2560

 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ต.มะม่วงตลอด อ.พระพรหม ซึ่งมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน น้ำท่วมสูง ผู้ประสบภัยต้องอพยพมากางเต้นท์ริมถนน ทางรพ.นำอาหารและยาเวชภัณฑ ์ บริจาคให้ผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต่อ จำนวนผู้ประสบภัย ขณะนี้ทางต.มะม่วงตลอดยังขาดแคลน ยาลดไข้ ยาป้องกันน้ำกัดเท้าอีกเป็นจำนวนมาก

 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมบริจาคอาหาร และน้ำดื่ม และยารักษาโรค จำนวน 200 ชุด ณ หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 9 มกราคม 2560

 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือประชาชน และการส่งต่อผู้ป่วยจากรพช. พร้อมมอบนโยบายการช่วยเหลือประชาชนทั้งการรักษาพยาบาล การดูแลสภาพจิตใจหลังน้ำลด รวมทัั้งลงสำรวจเครื่องสูบน้ำบริเวณแก้มลิงของโรงพยาบาล วันที่ 8 มกราคม 2560

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ ออกให้บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ให้บริการยา 300 ชุด พร้อมอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำรอบใหม่ และเตรียมความพร้อมออกหน่วยแพทย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด วันที่ 8 มกราคม 2560

 น้ำใจในสายน้ำ ขอขอบคุณ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริจาคอาหารและน้ำดื่ม มอบให้กับรพ.มหาราชนครศรีฯ เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ เจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีฯ จำนวน 3,000 ชุด


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th