ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิธีสตมวาร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนน้อมดวงจิตอุทิศมวลกุศลผลบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในทุกๆ บุญกิริยานั้นจงสำเร็จตามกุศลศรัทธาจงรักภักดี ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 มกราคม 2560

 "สาธารณสุขห่วงใยโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม" 17 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม พร้อมทีมป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา, กลุ่มงานสุขศึกษา ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ท่าซัก ต.ปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ 6 แห่ง ภาคประชาชน (อสม.) และแกนนำชุมชน ได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคในภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมกับชุมชน เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ได้สนัีับสนุนผงปูนคลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ โลชั่นกันยุง และเวชภัณฑ์ป้องกันการรักษาโรค เอกสารแผ่นพับ รวมผู้รับบริการ 350 ครัวเรือน ขอขอบคุณทีมงานและภาคประชาชนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 18 มกราคม 2560

 ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน พร้อมด้วยหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ปากพนังณ ณ วัดมหิสสราราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

 13 มกราคม 60 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมรพสต.ป่ายาง ร่วมดูแล เยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านหลังประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่างิ้ว แบ่งเป็น 2 ทีม ทีม 1 .เคสซับซ้อนเยี่ยมโดยรพ.มหาราช 4 ราย ทีม 2 เคสติดเตียงไม่ซับซ้อน 5 ราย

 รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพ.พุทธโสธร, รพ.พนมสารคาม, รพ.บางคล้า, รพ.บ้านโพธิ์ ให้บริการ ณ วัดศรีมงคล ม.8 ต.ปากพูน มอบยาชุดประสบภัยน้ำท่วม 172 ชุด ผู้มารับบริการตรวจรักษา 138 ราย วันที่ 13 มกราคม 2560

 พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ติดตามขบวนผู้แทนพระองค์ฯ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก พร้อมมอบยาชุดผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ รร.วัดบางหลวง ม.3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม 2560

 วันที่ 13 มกราคม 2560 รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพ.พุทธโสธร, รพ.พนมสารคาม, รพ.บางคล้า, รพ.บ้านโพธิ์ ให้บริการ ณ วัดไพศาลสถิตย์ ม.11 ต.ปากพูน เพื่อดูแลให้ครอบคลุมทั้งสุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และร่วมแจกอาหารผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด

 วันที่ 12 มค 60 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมรพ.เทศบาลเมืองปากพูน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลสุขภาพด้านร่างกาย ด้านจิตใจ หลังประสบภัยน้ำท่วม : เขตพื้นที่ตำบลปากพูน

 วันที่ 12 มกราคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการพ.และนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล เยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต.ท่าไร่

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. , พญ.อัจจิมาวดี พงศ์ดารา นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ ออกให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย ม.3 ต.ท่าไร่ วันที่ 12 มกราคม 2560

 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ นำโดยนพ.เผด็จ เวศกิจกุล ตามขบวนผู้แทนพระองค์มูลนิธิเพื่อนพึง (ภาฯ) ยามยาก ให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ 12 มกราคม 2560

 ขอขอบคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผอ.รพ.ปัตตานี ที่ได้มอบยา WF 6 ลัง, Povidine 15 โหล และ cotrimazone cr 150 หลอด ให้กับรพ.มหาราชนครศรีฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 12 มกราคม 2560

 ขอขอบคุณ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.ปทุมธานี ที่ได้มอบยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัย 200 ชุด และ WF 1,500 ตลับให้กับ รพ.มหาราชนครศรีฯ เพื่อนำไปรักษา้ผู้ประสบภัยต่อไป 12 มกราคม 2560

 วันที่ 11 มกราคม 2560 ทีมแพทย์เคลื่อนที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ตามขบวนผู้แทนพระองค์ฯ มอบยาและเวชภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ม.6, ม.12 บ้านหนองหนอน ต.ท่าเรือ อ.เมือง นำทีมโดย นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th