ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผูู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหารรพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำริ้วขบวนผ้าพระบฎ เพื่อขึ้นห่มบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยจัดขบวนแห่ผ้าพระบฎให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นตัวแทนนำผ้าพระบฎขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ต่อไป วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 ขอขอบคุณ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (Thai physicians association of America) ได้มอบเงินเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 765,000 บาท และบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 โรง โรงละ 125,000 บาท ขอขอบคุณในน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 9 กุมภาพัันธ์ 2560

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผูู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหารรพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณโกศล มุตตาหารัช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สนง.เขตพื้นที่นครศรีฯ และคณะ เป็นตัวแทนมอบเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เป็นมูลค่า 150,000 บาท วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผูู้อำนวยการรพ. และคณะผู้บริหารรพ. ประชุมชี้แจงทิศทางองค์กรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2560-2565 "ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital" เป็นการสื่อสารการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่่ว่า โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ และการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฆิฑัมพร รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ม.1 บ้านในดอน ตำบลนาทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่ส่งกลิ่นเหม็น กิจกรรมบริการประกอบด้วย ตรวจรักษาผู้ป่วย การประเมินสุขภาพจิต การให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลังน้ำท่วม การเยี่ยมบ้าน และการแจกคลอรีน ...ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเป็นผิวหนัง

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ เมริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุม

 5 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สปสช. บมจ. อสมท. โดย ช่อง 9 MCOT HD จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับจิตอาสา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก กทม.และหน่วยงานในพื้นที่ ณ บริเวณห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประเมินความสุข การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคหลังน้ำท่วม มีผู้รับบริการ จำนวน 260 คน ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 3 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.สนทรรศ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม, ทีมป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา, กลุ่มงานสุขศึกษา, รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด, รพ.สต. บ้านปลายท่า,แกนนำชุมชนและภาคประชาชน (อสม.) ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยการตรวจคัดกรองโรคฉี่หนู,เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาคลอรีนตกค้่าง และ Coliform bacteria เนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและกองขยะในพื้นที่และมีการตรวจสุขภาพให้ความรู้ เรื่องโรคและภัยที่เกิดจากน้ำท่วมและหลังน้ำลด ได้สนับสนุนคลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ โลชั่นทากันยุงและเอกสารแผ่นพับ มีประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ต.นาเคียน และต.นาทราย อ.เมือง ได้รับบริการในครั้งนี้ 120 คน

 ทีมสหวิชาชีพ และนศพ.ชั้นปีที่6 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดยพญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ พร้อมทีมภาคีได้แก่รพ.สต.บ้านพังสิงห์ ทีมองค์กรท้องถิ่นตำบลท่าเรือ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมบูรณาการกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ณ ตำบลท่าเรือ บ่ายวันนี้ 26 มกราคม 2560

 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้าศูนย์คุณภาพ และทีมนำด้านคุณภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมสำรวจภายในรพ. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ทบทวนการใช้เครื่องมือคุณภาพ การเตรียมตัวสำหรับเยี่ยมสำรวจภายใน (วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560)

 วันที่ 23 มกราคม 2560 ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รพ.มหาราชนครศรีฯ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพอ.สว. จำนวน 2 ราย ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง เพื่อประเมินความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจในการเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื่องในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ครั้งเสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 มกราคม 2560) อีกทั้งเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกอีก 1 ราย ที่ได้รับการตรวจกับหน่วยแพทย์พอ.สว. และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

 วันที่ 20 มกราคม 2560ทีมสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ และกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก นำโดย พญ.ปราณปวีร์ โรจน์เจริญงาม พญ.ตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์ พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จับมือกับ รพ.สต.ป่ายาง ร่วมบูรณาการวันดีย์เดย์ "รับขวัญคืนสุข เปลี่ยนทุกข์เป็นพลัง" จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มอสม. ตามนโยบาย 3 เก็บ, ให้ความรู้เรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และเยี่ยมผู้ป่วยโรคทางกระดูกติดเตียงที่บ้าน และร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในชุมชนป่ายาง


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th